Манай систем нь бусдаас онцлоготой байгаа нь орон байранд байршилдаг гадны агаартай солилцоо үүсгэхгүй, О2 СО2 ын асуудалтай битүү цикл бүхий цэвэршүүлэгч биш, харин нээлттэй цикл бүхий систем – гадны агаарыг оруулж доторх агаарыг гаргаж байгаа учраас цэвэр агаарын систем (IAQ -indoor air quality standard -ыг хангах) буюу агаар солиж цэвэршүүлэх систем мөн юм. Загварууд нь Thino 1.5/2.5/.. г.м. Мөн air conditioning -аас бас ялгаатай. Агааржуулагч кондиционерын гол үүрэг бол гэрт температур болон чийгийг зохицуулахад (халаах буюу хөргөхөд) оршидог байна. Мөн сорох яндан эсвэл гэрээс агаар сорч гаргадаг сэнс бас ялгарна. Манайхаас бусад нь энерги их зарцуулдаг дуу чимээ гаргадаг учраас унтах амралтын өрөөнд тавихад зохимжгүй. Тэгээд битүү чикл бүхий систем моодноос гараад тодорхой хугацаа өнгөрч байна. Орчин үед IAQ ситемийг ашигладаг болсон байна. Бид үүнийг монгол улсад айл гэр албан газарт нэвтрүүлэхийг зорьж байгаа юм.